01761 - 90 95 020 0341 - 90 95 002 tour@intratours.de

 

 

 

Chị với bà đi du lịch Pháp có chú Bình hướng dẫn viễn , thấy chú tận tâm với những người bị lạc và tận tâm với tất cả mọi người trong đoàn như người thân trong gia đình chị cũng rất trân trọng cách làm việc có tâm và chuyênnghiệp của chú . Chúc chú Pham Trong Binh thành công trong mọi mặt của cuộc sống. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lan Anh Pham, a happy client
https://www.facebook.com/intratours/reviews/